Hoa-Chia-Buồn-HT170d

Vòng Hoa Chia Buồn HT170

Các Loài Hoa Được Sử Dụng:
Hoa Lan Dendro Trắng Cao Cấp.
Hoa Ly Vàng Cao Cấp.
Hoa Đồng Tiền Vàng Cao Cấp.

Lá cao cấp và giấy lụa trang trí cao cấp các loại.
Câu Viếng Được Thiết Kế Chuyên Nghiệp Bằng Photoshop.

Hiện cả chức năng bình luận và tạo đường dẫn kết nối bị khóa.