Kệ-Hoa-Chia-Buồn-HT263d

Kệ Hoa Lan Trắng Chia Buồn HT263

Các Loài Hoa Được Sử Dụng:
Hoa Lan Dendro Trắng Nhập Khẩu Cao Cấp;
Hoa Lan Hồ Điệp Trắng; 

Lá Trang Trí, Kệ Sắt Cao Cấp (Kệ Mới 100%).
Giấy lụa Hàn Quốc trang trí cao cấp các loại.
Câu Viếng Được Thiết Kế Chuyên Nghiệp Bằng Photoshop.

Hiện cả chức năng bình luận và tạo đường dẫn kết nối bị khóa.