Giỏ-Hoa-Chia-Buồn-HT255d

Các Loài Hoa Được Sử Dụng:
Hoa Cúc Mẫu Đơn Trắng Cao Cấp;
Hoa Lan Dendro Trắng Nhập Khẩu Cao Cấp;
Hoa Baby Nhập Khẩu Cao Cấp;
Lá Trang Trí, Giỏ Hộp Gỗ Cao Cấp (Mới 100%);
Giấy lụa Hàn Quốc trang trí cao cấp các loại;
Câu Viếng Được Thiết Kế Chuyên Nghiệp Bằng Photoshop.

Hiện cả chức năng bình luận và tạo đường dẫn kết nối bị khóa.